Informace o přípravě Sborníku na web BV

 

Záložka „Sborník k 50. výročí Běžce Vysočiny“

Valná hromada Běžce Vysočiny přijala dne 1. listopadu 2019 návrh na přípravu sborníku k padesátiletému výročí Běžce Vysočiny (BV).  

Přípravná skupina (ve složení: Ivan Kugler - předseda, Zdeněk Novák, Jiří Marek a Jiří Sláma) koordinuje přípravu. 

Plánované etapy přípravy sborníku:

1.    Dohledávání a inventarizace textových materiálů + starých fotografií (průběžně);

2.    Sepsání kapitol o historii, organizaci a organizátorech, závodech, o zajímavých příhodách a událostech BV (průběžně);

3.    Sepsání krátkých profilů dlouhodobých běžkyň a běžců BV (průběžně);

4.    Závěrečná editace (2024);

5.    Almanach bude vydán k 50.výročí BV na jaře 2025.

Běžci a příznivci, v souvislosti s body 1, 2 a 3, projděte prosím své archivy.  Uvažte, zda můžete přispět vhodnými materiály (staré texty, fotografie, .....),  případně sepsáním části historie, popisem zajímavých momentů, příhod a událostí BV. 

Členové skupiny budou kontaktovat pamětníky a účastníky BV s žádostmi o zapůjčení materiálů k digitalizaci, případně s žádostmi o textové příspěvky.   Pokud budete ochotni přispět spontánně, neváhejte také aktivně kontaktovat členy skupiny, koordinující přípravu sborníku.

Kontakty:

Jiří Sláma, tel. 737 974 495, email:  slamagj@hotmail.com

Ivan Kugler, email:  ik@kms.cz