Propozice závodu

 

Název závodu:

JIHLAVSKÝ TRIATLON

Statut závodu:

Jihlavský triatlonový víkend 2017

Pohár Běžce Vysočiny v triatlonu 2017

Mistrovství Kraje Vysočina v triatlonu mužů, žen a dorostu

Závod pro veřejnost bez omezení včetně mládeže

Ročník:

12

Datum:

Sobota 12. srpna 2017

Pořadatel:

Běžec Vysočiny z.s. Jihlava

Spolupráce:

Pteam z.s. Jihlava

Partneři závodu:

Krajský svaz TT Vysočina, Statutární město Jihlava, Pivovar Ježek Jihlava, Obec Ždírec

Soutěžní výbor:

Ředitel závodu – Nováková Jana          

Hlavní rozhodčí – Novák Bohumil

Časoměřič – Hotař Pavel

Kontakt:

Bohumil Novák, Srázná 4, 58601 Jihlava. Mobil 731 480 914, email – novak.beh@seznam.cz, http://bezecvysociny.cz

Platnost propozic:

Pořadatel může provést dílčí změny v propozicích nebo jejich doplnění, nejpozději jeden měsíc před dnem konání závodu.

Místo prezence a startu:

Autokempink Pávov Jihlava, prezence v bývalé restauraci v hlavní budově

GPS prezence:

 49°26'50.527"N, 15°36'2.583"E

Přístup k místu konání:

viz situační plánek: Nejlépe je ze všech směrů vjet na dálniční přivaděč (st. silnice č. 38) a na jeho křižovatce Jihlava – H. Brod - Střítež – Antonínův Důl odbočit směr A. Důl a následně Pávov. Parkování bude možné na parkovišti autokempinku.

Kategorie

Junioři A18, juniorky C18:  

18 – 19 let

1998 - 1999

jednotlivců:

Muži A20, ženy C20:      

20 – 29 let

1988 - 1997

 

Muži A30, ženy C30:      

30 – 39 let

1978 - 1987

 

Muži B40, ženy C40:    

40 – 49 let

1968 - 1977

 

Muži B50, ženy C50:     

50 - 59 let

1958 - 1967

 

Muži B60, ženy C60:

nad 60 let

1957 a méně

 

Dorostenci D1, dorostenky D2:

16 – 17 let

2000 - 2001

 

Starší žáci, žákyně Z1, Z2:

14 – 15 let

2002 - 2003

 

Mladší žáci, žákyně Z31 Z41:

12 – 13 let

2004 - 2005

 

Mladší žáci, žákyně Z32 Z42:

10 – 11 let

2006 - 2007

 

Žáci, žákyně Z5, Z6

4 - 9 let

2008 - 2013

 

Smíšené štafety

nad 14 let

 2003 a méně

Distance tratí:

Kategorie

Plavání (m)

Kolo (km)

Běh (km)

 

Muži, ženy

650

20

5

 

Junioři, juniorky      

650

20

5

 

Dorostenci, dorostenky 16 – 17 let  

650

20

5

 

Smíšená štafeta

650

20

5

 

Žáci, žákyně 14 – 15 let

300

6,8

4

 

Žáci, žákyně 12 – 13 let  

100

4,7

2

 

Žáci, žákyně 10 – 11 let  

50

2,6

2

 

Žáci, žákyně 8 - 9 let

50

2,6

2

 

 

Běh 1 (m)

Kolo (km)

Běh 2 (km)

Duatlon

Žáci, žákyně do 9 let

200

0,5

0,5

Tratě – popis

Dospělí, dorost

Plavání:

plánek: 650 m okruh v Pávovském rybníku, start z vody v ohraničeném prostoru. 1x – čtyři bóje po pravé ruce umístěné ve tvaru nepravidelného lichoběžníku.

Cyklistika:

plánek: 20 km protisměrně: Pávov – Heroltice – Měšín – Ždírec a zpět –  s bezvadným povrchem, zvlněný profil, sklon max. 3%. Obrátka po komunikaci obce vpravo k parkovišti u nákupního střediska a pokračování na hlavní silnici zpět.  Vzhledem k rekonstrukci mostu na D1 v obci Měšín, bude vytýčena náhradní trať – viz plánek

Běh:

plánek: 5 km lesní nezpevněná cesta s rovným upraveným povrchem, bez převýšení směrem ke Zborné.2x obrátka na 1,25 km (propustek vodoteče v lese). Průběh do dalšího kola označenou obrátkou u depa, kde je zároveň občerstvovací stanice.

Depo, přechody:

plánek: depo má vstupy na protilehlých stranách. Platí zásada, že při každém přechodu disciplíny závodník, po vstupu jedním vchodem, vystoupí z depa vždy protilehlým.

Plavání – kolo: přeběh po travnaté pláži do depa (100 m). Vstup u asfaltové komunikace. Výstup s kolem na protilehlé straně, přeběh podél depa na asfaltovou komunikaci,  kde je start a cíl kola a dále jízda vyznačeným koridorem na hlavní silnici.

Kolo – běh: průběh depem stejnými směrem jako u plavání. Dále běh vyznačeným koridorem do vedlejší brány kempu na cestu směr Zborná. 

Tratě – popis

Mládež do 15 let

Plavání:

10 - 11 let 50 m, 12 – 13 let 100 m: 1x – 2x okruh podél břehu

14 – 15 let 200 m: trojúhelníkový okruh

Náhradní běh 1: mladší 350 m, starší 700 m: 1x – 2x okruh po komunikaci v kempu

Cyklistika:

Kat. 8 – 15 let: 1x – 3x obrátkový protisměrný okruh asfaltová místní komunikace s rovným upraveným povrchem, bez převýšení.

Kat. do 9 let - duatlon: 1x obrátkový protisměrný okruh po komunikaci v kempu

Běh:

        1x – 2x obrátkový protisměrný okruh lesní nezpevněná cesta s rovným upraveným povrchem, bez převýšení směrem ke Zborné.

Depo:

Prostory v blízkosti hlavního depa

Přihlášky:

Do závodu se, v příslušné věkové kategorii, může přihlásit každý zájemce bez omezení, s vědomým svého zdravotního stavu a schopností absolvovat předepsanou trať. U mládeže za to odpovídá zákonný zástupce.

Přihlášku lze podat předem na webové stránce ČAT http://www.czechtriseries.cz/  Pro závodníky, kteří zde podají přihlášku, platí sleva na startovném zaplaceném nejpozději do 7. 8. 2017 přes tento portál.

Přihlášku do závodu je také možno podat předem on-line na internetové stránce časomíry http://www.pteam-registration.com/

Přihlášku je možné také podat vyplněním prezenčního lístku v den konání závodu. Přihlášení klasifikovaných v Běžeckém poháru Běžce Vysočiny je bez vyplňování prezenčního lístku.              

U mládeže do 15 let je vyloučeno přihlášení na delší trať neodpovídající věkové kategorii.

 

Smíšená štafeta může být dvoučlenná nebo tříčlenná. Každý člen tříčlenné štafety absolvuje jednu část závodu. U dvoučlenné jeden člen plavání a běh, druhý člen cyklistiku.

Startovné:

Kategorie

Přihláška na místě v den závodu

Přihláška přes czechtriseries.cz

Muži, ženy

300,-

250,-

Junioři, juniorky 

250,-

200,-

Dorostenci, dorostenky 

200,-

150,-

Žáci, žákyně

 50,-

 50,-

Smíšené štafety

500,-

 

Startovné se platí při prezenci.

Časový rozpis:

Prezence:

8:00

Bude uzavřena vždy 30 minut před příslušným startem.

Mládež do 15 let:

Start:

9:40

Žáci, žákyně do 9 let - duatlon

 

9:50

Žáci, žákyně 10 – 11 let, žáci žákyně do 9 let - triatlon

 

9:55

Žáci, žákyně 12 – 13 let

 

10:00

Žáci, žákyně 14 – 15 let

 

11:00

Vyhlášení výsledků kat. mládeže

           V časovém programu startů u mládeže může dojít, dle situace při závodě, k posunu startu. Depo pro žáky v triatlonu bude uzavřeno v 9,50 hod. Duatlon má depo v jiném určeném prostoru.

Hlavní závod:

Uzavření depa

11:30

 

Rozprava:

11:40

 

Start:

12:00

Hromadný - A, B, C, D

Konec cca

13:30

 

Vyhlášení

14:00

 

PRAVIDLA:

Závod se koná podle pravidel triatlonu ČAT, soutěžních směrnic ČAT a BV, zákona provozu na pozemních komunikacích ČR a tohoto rozpisu.

Oblečení:

V cyklistické a běžecké části musí být kryta horní polovina těla.

Startovní číslo:

Při prezenci každý obdrží startovní číslo, a případně další identifikační štítky. Musí být připraven na označení číslem na končetinách lihovým popisovačem. Při plavání je použití startovního čísla zakázáno. Při cyklistické části je umístěno vzadu, při běžecké vpředu. Proto je vhodné mít číslo připevněno na gumovém pásku.

Plavání:

Použití neoprenu dle pravidel triatlonu. Bude oznámeno dle teploty vody hodinu před startem.

Cyklistika:

        Ochranná přilba povinná pro všechny kategorie. Ta musí být připnuta páskem od okamžiku sejmutí kola ze stojanu, až po zpětné uložení kola na stojan.

 

        Závody pro žákovské kategorie do 11 let jsou, dle směrnic ČTA, terénními. Tratě jsou pro horská a treková kola.

 

       Trať nebude pro běžný provoz uzavřena. Všechna křížení trati s ostatními komunikacemi budou obsazena pořadateli a MP, kteří budou provoz usměrňovat. Pravidla silničního provozu platí v plném rozsahu a musí se dodržovat – to zn. jízda při pravém okraji, souběžná jízda dvou závodníků možná jen při předjíždění. Pokud se předjíždějící dostane předním kolem před předjížděného, je ten povinen zpomalit a vytvořit předepsanou vzdálenost mezi závodníky. Za nedodržení těchto pravidel nese plnou odpovědnost závodník.                            

 

         Před prvním závodníkem pojede zaváděcí vozidlo s majákem, za posledním sběrné vozidlo.

Běh:

Občerstvení možno podávat jen v nerozbitném obalu z okraje tratě. Doprovod není povolen. Toto ustanovení platí v plné míře i pro cyklistiku.

Občerstvení:

V obrátkovém prostoru v blízkosti depa bude občerstvovací stanice. Po závodě bude k dispozici občerstvení (jontové nápoje, ovoce).

Zdravotní zajištění:

Přítomnost lékařské služby

CENY:

Cena pro všechny závodníky: Každý, kdo platil startovné obdrží jako odměnu za účast poukázku na porci grilovaného kuřete a nápoj, případně, dle možností, další upomínkové předměty a drobné ceny. Drobná cena pro všechny závodníky kat. žáků.

 

Kategorie jednotlivců: první tři trofejní a věcná cena.

 

Krajský přebor Vysočiny jednotlivců: První tři z kraje medaile v kat. M, M40, Z, Z40, D1, D2

 

Krajský pohár v triatlonu Vysočina: První tři v celkovém pořadí v kategorie trofejní cena.

První tři v kategorii mládeže 10 – 17 let dárková poukázka dle propozic KP.

Zvláštní cena pro kat. mládeže při absolvování všech závodů KP.

Možnost ubytování:

1. V hlavní budově autokempinku v třílůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím

2. Na volné ploše autokempinku s centrálním příslušenstvím:

    a) dvoulůžkové chatky

    b) karavanová stání s možností el. přípojky

    c) vlastní stan

Objednávka na sokolbedrichov@ji.cz, tel.: 567 210 295

3. Hotel „Tři věžičky“ http://trivezicky.cz/hotel (vzdálenost od místa prezence 2 km).

Možnost dalšího občerstvení:

       Mimo poskytované občerstvení závodníkům pořadatelem, je další možnost v pohostinství v areálu kempu. Platí také pro doprovod a návštěvníky. V případě kapacitních možností bude možno zakoupit stravenku na oběd navíc.

Zajímavosti:

     Po šestileté přestávce se rozhodli organizátoři Běžce Vysočiny v roce 2005 obnovit pořádání triatlonu v Jihlavě. Předchozí závody pořádané Tri Clubem Jihlava byly určeny pouze pro registrované, mimo rok 1998, kdy byl druhý den vložen závod pro veřejnost. Několik posledních ročníků bylo zařazeno do ČP.

 

    Tento je určen především pro sportující veřejnost, bez omezení účasti registrovaných. Vzhledem k možnostem trasování cyklistiky se rozhodli pořadatelé jej uspořádat jako terénní.

 

   Od roku 2006 je zařazen také v Krajském poháru – Vysočina, který pořádá Krajský svaz triatlonu.

 

   Po prvnímu ročníku byla z cyklistického okruhu vyloučena terénní část po modré turistické značce lesem. Je vedena po asfaltové cestě ke Stříbrnému Dvoru a částečně po silnici směr Smrčná. Od čtvrtého ročníku je vyloučen prudký sjezd po nezpevněné cestě ze sedla mezi Ptačím vrchem a Vysokým kamenem. Byl nahrazen objížďkou po asfaltových cestách pod Vysokým kamenem a podél dálnice D1.

 

  V roce 2010 byly zavedeny závody pro mládežnické kategorie.

 

  V roce 2011 byla, na výzvu nového vedení ČSTT, obnovena tradice zařazení závodu do ČP. Zásadně byly změněny všechny tratě. Cyklistická část je vedena po silnici do Ždírce.. Toto se dalo uskutečnit zásluhou nově otevřené tzv. Heroltické spojky. Běžecká má obrátkovou trasu. Byl zároveň Mistrovstvím ČR v Olympijském triatlonu. Pro kondiční sportovce byl zařazen zvláštní závod na polovičních tratích.

 

  V roce 2012 se vrátil na krajskou úroveň. Byl zachován jako silniční. Trať běhu byla přeložena na cestu směr Zborná. Depo přemístěno do prostor kempu.

 

  V roce 2013 byli změněny závody mládeže do 15 let na duatlon a zredukovány její hodnocené kategorie.  Obrátka běžecké tratě hlavního závodu byla posunuta směrem zpět, pro přesné dosažení její délky.

 

  V roce 2014 byli závody mládeže do 15 let vráceny na triatlon.  Pro děti do 9 let jsou vypsány dva závody a to triatlon a duatlon.

 

V roce 2016 byla založena nová tradice tzv, Triatlonového víkendu, kdy ve dvou dnech účastnící absolvují terénní a silniční triatlon v celkovém objemu odpovídající Olympijskému triatlonu. Byl tedy do programu, vedle silničního triatlonu, vrácen terénní triatlon, konaný zde v letech 2005 – 2010.