Pohár nostalgie

Běžce Vysočiny

 

 2015

Propozice

Soutěžní řád

Kalendář výsledky

Kategorie

Celkové pořadí

Prezenční lístek

Vyhlášení výsledků

 

 

  1. Jarní běh Pávov

17.4.

  2. Jihlava - Třešť

  8.5.

  3. Stonařovské aleje

22.5.

  4. Kamenická 15

29.5.

  5. Dačická 14

  5.6.

  6. Okolo Rudného

19.6.

  7. Vysoký kámen

28.8.

  8. Jihlavská hodinovka

18.9.

  9. Březina v Polné

  9.10.

10. Běh Heulosem

23.10.

 

 

 

 

Regionální soutěž kondičních sportů

·          Pohár nostalgie Běžce Vysočiny 2015

·          Byl vypsán u příležitosti 40. výročí Poháru Běžce Vysočiny

·          Koná se souběžně z hlavní soutěží Pohár Běžce Vysočiny 2015.

·          Otevřená soutěž určená bez omezení všem kondičním sportovcům, výkonnostním sportovcům a dalším zájemcům bez ohledu na věk, výkonnost, příslušnost a místo bydliště.

·          Do soutěže je zařazen každý účastník závodu

·          Vyhodnocen je každý účastník tří závodů

  • Hodnotí se samostatně:

·  Muži nad 18 let

·  Ženy nad 18 let

 

·          Výkon jednotlivce v závodě se hodnotí bodově (0,001 - 10 bodů) podle dosaženého času.

·          Celkový bodový zisk a pořadí je potom určeno součtem všech výsledků

.

·          Do Poháru BV je zařazeno 10 závodů. Závody, které jsou nejvíce spjaty s Běžcem Vysočiny v jeho historii.